Zarządzenie Dyrektora

ZAJĘCIA CHÓRU

Informujemy o obowiązkowych zajęciach chóru.

Obowiązek uczęszczania mają uczniowie klas II c4, III c4, IV c4 oraz IV c6, V c6, VI c6.

 

 

Kikół
7 września (poniedziałek)
16.00 - 17.00
Duża szkoła, sala nr 3.
 
Lipno
9 września (środa)
17.00 - 18.00
Świetlica ZST
 
Skępe
10 września (czwartek)
15.30 - 16.30
Internat

 

ODBIÓR ŚWIADECTW!

 

W związku z sytuacją epidemiczną odbiór świadectw odbędzie się

25 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 - 18.00

w sekretariacie przy ul. Okrzei 3.

Zapraszamy.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Jeśli pragniecie, aby Wasze dziecko kształciło się w szkole muzycznej prosimy o wysłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie szkoły )na nasz adres mailowy. Na podany w nim numer kontaktowy wyślemy informację dotyczącą terminu sprawdzenia przydatności do nauki gry na instrumencie.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w Lipnie, Dobrzyniu nad Wisłą, Kikole lub Skępem.

Często otrzymujemy pytania na czym polega sprawdzian przydatności do naszej Szkoły?

Celem postępowania rekrutacyjnego w szkole muzycznej I stopnia jest określenie uzdolnień muzycznych kandydata oraz jego predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie przydatności przebiega jednoetapowo poprzez test praktyczny sprawdzający:

- umiejętność śpiewania,

- słuch muzyczny,

- pamięć muzyczną,

- poczucie rytmu,

- zdolności fizyczno-manualne pod kątem predyspozycji do gry na wybranym przez kandydata instrumencie.

Do przesłuchania wstępnego warto się przygotować; w tym celu radzimy, aby Kandydat:

1. Wybrał swoją ulubioną piosenkę (trwającą ok.1 minuty), nauczył się jej na pamięć i starał się wykonać ją jak najstaranniej. 🗣🎶

2. Spróbował powtórzyć głosem podany dźwięk oraz krótką melodię, a także wyklaskać zaprezentowane przez kogoś rytmy. 👏🎵

3. Poćwiczył rozróżnianie wesołych i smutnych melodii oraz dźwięków wysokich i niskich. 👂🎼

4. Zastanowił się, na jakim instrumencie najbardziej chciałby uczyć się grać. 🎹🥁🎷🎺🎸🎻