Wycieczka do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie zaprasza na wycieczkę do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na koncert finałowy XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego.

Termin: 22.11.2019 r.
Cena: 40 zł/osoba

Zgłoszenia na wycieczkę przyjmujemy do 08.11.2019 r. w sekretariacie Szkoły Muzycznej oraz pod nr tel.: 54 234 33 89.

Opłaty w roku szkolnym 2019/2020

Opłaty wynoszą:

  • Rada Rodziców - 100 zł/rok, a gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składka za drugie dziecko wynosi 50% zwykłej składki, składek za każde kolejne dziecko nie ustala się
  • wypożyczenie instrumentu głównego - 15 zł/miesiąc (płatne z góry za 6 miesięcy)
  • wypożyczenie instrumentu dodatkowego - 5 zł/miesiąc (płatne z góry za 6 miesięcy)

Zapraszamy na warsztaty gitarowe!