Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie z siedzibą przy ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, tel.: (54) 234 33 89, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia Lipnie za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno.

3) Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

4) Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), lit. c) - RODO

5) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody.

6) W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych będą – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z w/w ustawą będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia nauki. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.

7) Podanie danych Pani/Pana oraz Pani/Pana dzieci jest obowiązkiem ustawowym. Dane powinny być podane w zakresie: imienia i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, imienia (imion) i nazwiska dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, numeru PESEL dziecka. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8) Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie przeprowadzający rekrutację.

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz danych swojego dziecka, prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz żadnej organizacji międzynarodowej.