Struktura szkoły

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie została powołana na mocy Uchwały nr XXII/160/2012 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012roku. Swą działalność dydaktyczną podjęła 1 września 2012 roku w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie przy ul. Okrzei 3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Lipnowski, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcję dyrektora od momentu powstania szkoły pełni mgr Ilona Gronkowska.

Szkoła kształci dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia realizując program w cyklu sześcioletnim i czteroletnim. Rozwija naturalną potrzebę ekspresji twórczej uczniów, budząc w nich wrażliwość estetyczną, poczucie piękna i refleksji uczuciowej. Pogłębia umiejętności instrumentalne i wiedzę ogólnomuzyczną, które w przyszłości mogą pozwolić na właściwy wybór studiów muzycznych lub pracy zawodowej. Wizytówką naszej szkoły są dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.

W roku szkolnym 2012/2013 naukę rozpoczęło 87 uczniów w klasie fortepianu, fletu, gitary, klarnetu, perkusji, puzonu, saksofonu, trąbki oraz waltorni. Szkoła prowadzi indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach oraz przekazuje uczniom niezbędną wiedzę z zakresu teorii muzyki.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Nasza oferta obejmuje lekcje indywidualne gry na instrumencie dwa razy w tygodniu oraz zajęcia grupowe z rytmiki, kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Organizowane są zespoły na różne składy instrumentalne. Nasi uczniowie mają także możliwość korzystania ze szkolnych instrumentów w domu.

Każdy miłośnik muzyki ma okazję posłuchania pięknych utworów instrumentalnych podczas licznych koncertów oraz audycji prezentowanych przez uczniów.

Kandydaci do nauki w szkole wyłaniani są na podstawie egzaminu wstępnego na przełomie maja i czerwca. W przyszłości chcemy wzbogacić naszą ofertę edukacyjną o dodatkowe klasy instrumentów: skrzypiec, akordeonu, kontrabasu (gitara basowa), tuby oraz emisji głosu.

Wierzymy, że Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie stanie się chlubą naszego regionu, a jej dobrze wykształceni absolwenci będą efektywnie i twórczo wspomagać kulturę muzyczną w społecznościach lokalnych, jak również uczestniczyć w europejskim dziedzictwie i życiu kulturalnym naszego miasta i województwa.