Rada rodziców

 

Dobrowolne składki na Radę Rodziców:

1. Składka za jedno dziecko wynosi 120 zł.

2. Gdy w Szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składka za drugie dziecko wynosi 50% zwykłej składki, składek za każde kolejne dziecko nie ustala się.

3. Składka może być opłacana miesięcznie, semestralnie, za cały rok szkolny lub w formie dowolnie ustalonych wpłat.

4. Składki można wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim Filia Lipno; nr konta: 61 9537 0000 2004 0042 3115 0001 lub w Sekretariacie Szkoły.