Opłaty w roku szkolnym 2019/2020

Opłaty wynoszą:

  • Rada Rodziców - 100 zł/rok, a gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, składka za drugie dziecko wynosi 50% zwykłej składki, składek za każde kolejne dziecko nie ustala się
  • wypożyczenie instrumentu głównego - 15 zł/miesiąc (płatne z góry za 6 miesięcy)
  • wypożyczenie instrumentu dodatkowego - 5 zł/miesiąc (płatne z góry za 6 miesięcy)